Aktuelt

 

Gamle arrangementer osv. kan ses ved at trykke på knappen 'Arkiv'.

Kunstnermarkeds folder

Formands beretning til Generalforsamling februar 2018

Generalforsamling referat 2018

 

Generalforsamling onsdag d.24. januar 2018 kl. 19.30 på Havarthigaarden

 

Der indkaldes herved til generalforsamling i Søllerød Kunstforening onsdag d. 24. januar kl. 19.30 i Havarthigaardens store sal, Havarthivej 6, 2840 Holte,

 

Dørene til salen åbnes kl. 19.00, så medlemmerne har mulighed for at se de i årets løb indkøbte kunstværker, der skal udloddes efter generalforsamlingen.

 

Søllerød Kunstforening serverer vin / øl / vand for medlemmerne.

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 

1.Valg af dirigent

 

2.Formandens beretning

 

3.Kassererens beretning

 

4.Fastsættelse af årets kontingent. Kontingentet for 2018 foreslås af bestyrelsen til uændret 300 kr. for enkeltmedlemsskab og 500 kr. for parmedlemsskab (1+1 medlemskab).

 

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Marianne Thousing og Peter Matzen er på valg og villige til genvalg. Kaj Kristensen og Jens Holsøe ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der er derfor to ledige bestyrelsespladser og to ledige suppleantpladser.

 

6.Valg af revisor og revisorsuppleant:

Ulrik Støttrup-Andersen og Henning Mouridsen har erklæret sig villige til genvalg.

 

7.Indkomne forslag:

Eventuelle forslag sendes senest den 21. januar til foreningens sekretær, Peter Matzen, Solbakken 55, 2840 Holte på mail: sekretaer@sollerod-kunst.dk

 

8.Eventuelt

 

Pause.

 

Musikalsk indslag fra Musikskolen i Rudersdal

 

Bortlodning af årets kunstindkøb:

Alle kunstværkerne bortloddes i et lotteri.

 

Kunstværkerne udloddes blandt alle medlemmer, der har betalt kontingent for 2017.

Parmedlemmer kan dog kun vinde 1 gevinst, men har 2 gevinstchancer.

 

De udtrukne medlemmer kan straks vælge frit mellem alle gevinsterne.

 

Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give et andet tilstedeværende medlem skriftlig fuldmagt til at udvælge en gevinst.

 

Halvdelen af gevinsterne udtrækkes først blandt alle foreningens medlemmer.

Resten af gevinsterne udtrækkes blandt de medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen.

Er det medlem, hvis nummer er udtrukket, ikke til stede, trækkes der på ny lod om gevinsten.

Parmedlemmer kan dog modtage en gevinst til en ikke tilstedeværende partner.

 

Ikke tilstedeværende medlemmer, der har vundet gevinster, vil blive kontaktet efter generalforsamlingen.

 

Den samlede liste over indkøbte kunstgenstande i 2017 findes her.

 

Jørgen Leisner K. Preben Olesen Ulla Bruun de Neergaard

(formand og kasserer) (næstformand) (medlemsservice)

 

Peter Matzen Kaj Kristensen Marianne Thousing

(sekretær) (ansvarlig for arrangementer)

 

Jens Holsøe