Arrangementer


Link til Arkiv


Indkaldelse til extraordinære generalforsamlingen onsdag d. 13. marts 2019 kl. 20:00 på Havarthigaarden


Der indkaldes herved til generalforsamling i Søllerød Kunstforening onsdag d. 13. marts kl. 20:00 i Havarthigaarden, lokale Øst (ligger på 1. sal, der er trapper, men desværre ingen elevator)

Havarthivej 6, 2840 Holte,


Dagsorden:

  1. Bestyrelsens forslag om A. at nedlægge (opløse) Søllerød Kunstforening og B. anvendelse af foreningens formue. Til punkt B. (anvendelse af foreningens formue) foreligger der et forslag fra Hanne og Ole Dahl-Petersen.
  2. Eventuelt.


K. Preben Olesen                         Jan Ejler

   (næstformand)                   (ass. medlemsservice)                     


Peter Matzen                             Joan Conrad                          Jørgen Leisner

    (sekretær)                                                                                (ass. kasserer)


 

A.  Forslag om at nedlægge Søllerød Kunstforening

 

  1. Da der ikke har meldt sig et tilstrækkeligt antal medlemmer til at udfylde de ledige poster som bestyrelsesmedlemmer (helst 7 i alt) foreslår bestyrelsen at nedlægge (opløse) foreningen. Der skal i givet fald ikke indbetales kontingent for 2019
  2. Foreningens formue vil den siddende bestyrelse anvende til indkøb af grafiske værker, som kan afhentes af hvert medlemskab, subsidiært til at indkøbe kunst, der udloddes blandt foreningens medlemmer.


K. Preben Olesen                         Jan Ejler

   (næstformand)                   (ass. medlemsservice)                     


Peter Matzen                             Joan Conrad                          Jørgen Leisner

    (sekretær)                                                                                (ass. kasserer)B.  Forslag til afvikling af Søllerød Kunstforening


Til Bestyrelsen for Søllerød Kunstforening:

 

Efter den formodede vedtagelse af foreningens nedlæggelse på den ekstraordinære generalforsamling bedes følgende forslag fremlagt:

 

Foreningens formue (anslået til ca. kr. 50000,-) anvendes til indkøb af kunst, ved at en kunstner boende i Rudersdal kommune eller med anden tilknytning til kommunen fremstiller et antal kunstværker svarende til antallet af medlemsskaber i foreningen.

Kunstværkerne kan efterfølgende afhentes af medlemmerne.

Kunstneren kunne evt. udvælges blandt de kunstnere, der har modtaget prisen som ”Årets kunstner i Rudersdal Kommune”.

Det kunne f. eks. være et antal grafiske værker af ens format, men med forskellige motiver og / eller farvelægning, så værkerne fremtræder som unikaer.

Hvis ovenstående ikke kan lade sig gennemføre, overlades det til bestyrelsen at finde en anden kunstner, som kan opfylde lignende betingelser.

 

Med venlig hilsen,

Hanne og Ole Dahl-PetersenSøllerød Kunstforenings arrangementer for medlemmerne i andet halvår 2018.


Link til Arkiv


Tilmelding sker som sædvanligt på mailadressen: arrangementer@sollerod-kunst.dk

Tilmeldingsfrist:   24. august 2018.

Pladserne til arrangementerne tildeles efter ”først til mølle” princippet.

I tilfælde af overtegning oprettes en venteliste.

Husk at angive hvilke arrangementer (skriv arrangement nr.) og hvilke personer tilmeldingen omfatter.

Tilmeldingen skal tillige indeholde oplysning om telefonnumre (mobil og fastnet).

Såfremt man foretrækker at tilmelde sig per brev, kan det stadigvæk lade sig gøre. I så fald skal

tilmeldingen sendes til: Joan Conrad, Langebjerg 32, 3. sal t.v., 2650 Nærum.


I begyndelsen af september vil du per mail (eller brev) få besked om hvilke arrangementer du er optaget på, eller om du er på venteliste (ved mange på venteliste vil vi - om muligt - gentage arrangementet). Samtidig bedes du betale for de arrangementer du er optaget på. Der skal altså ikke betales før du har fået meddelelse herom.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 1. – torsdag 23. august 2018  kl. 17.00

 

Fernisering på Gammel Holtegaards udstilling

SOLO Rita Kernn-Hansen


Søllerød Kunstforeninges medlemmer er atter i år inviteret til fernisering på Gammel Holtegaards store efterårsudstilling, som præsenterer den første soloudstilling i mange år med den danske surrealist Rita Kernn-Larsen (1904-1998).

Der er gratis adgang for foreningens medlemmer, ligesom kataloget til udstillingen kan købes til halv pris.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 2. – torsdag  den 13. september 2018  kl. 09.00-16.45

 

”Gavlmalerier i Holbæk, Kulturhavnen og Tveje Merløse Kirke”

Bustur med afgang fra Holte Station præcis kl. 9.00


Program:

Kl.  08.50 - Mødetid Holte Station

Kl.  09.00 - Busafgang

Kl.  10.00 - 10.30  Kaffe fra bussens kaffemaskine + wienerbrød

Kl.  10.30 - 13.00  Vandretur med guide gennem Holbæk (varighed to en halv time,)

Kl.  13.00 - 14.00  Frokost i Kulturhavnen på Værftscafeen

Kl.  14.00 - 14.30  Et kik ind i Nationalmuseets bådbyggeri og se ”Anna Møller”

Kl.  15.00 - 15.30  Tveje Merløse kirke med de to tårne

Kl.  16.45 - Ankomst til Holte


Gavlmalerier i Holbæk:

Kunstprojektet Holbæk Art er et fortløbende kunstprojekt, der siden starten i 2014 hvert andet år er vokset, så det i dag rummer 23 gavlmalerier. 

Det forventes, at det nu i 2018 vil vokse med yderligere fem til seks værker.

Holbæk Art kunstprojekt omfatter en række anerkendte kunstnere fra ind- og udland, der har forsynet byens gavle med billeder i størrelsen fra otte kvadratmeter til det største, der er 107 kvadratmeter stort.

Vores guider vil fortælle om kunsterne, deres værker og anekdoter om kunstværkerne tilblivelse.


VæftsCafeen:

NVPRO er en produktionsskole, der har til formål at få unge mellem 15-25 år sikkert ind i erhvervsskolesystemet. De unge mennesker driver under kyndig ledelse den spændende cafe, der er beliggende i det gamle fredede bådværft på Holbæk Havn.

Nationalmuseet har fredet en stor del af havnen og meningen er at skabe et kulturelt aktivitetscenter på det smukt beliggende sted.

National Museet driver ligeledes det gamle bådværft, hvor vi får lejlighed til at kigge ind og se den fredede jagtbyggede (1906) galease ”Anna Møller” på bedding. I Danmark freder man huse som Kulturarv ligesom man nu freder og restaurerer resterende danske sejlskibe, der udgjorde en stor del af varetransporten mellem landsdelene op til 2. verdenskrig.


Tveje Merløse Kirke:

På hjemvejen besøger vi en af Sjællands ældste kirke med tvillingetårne, som er opført omkring 1125 af Hvideslægten, som ligeledes opførte Magleby- og Fjenneslev kirke med dobbelttårne.

Kalkmalerierne skildrer Skt. Laurentius og Skt. Hippolytus martyrium.


Minimum 25 deltagere / maksimum 50 deltagere

Pris incl. frokost for medlemmer: kr. 500,- / gæster kr. 600,-

Mødetid: Kl 8.50. Mødested: Holte Station


I tilfælde af afbud kan K. Preben Olesen, som er ansvarlig for arrangementet, kontaktes på mail: preben@preben-olesen.dk eller telefon 4092 0427.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 3 - torsdag 27. september kl. 17.00 på Gl. Holtegaard

 

SOLO Rita Kernn-Larsen, malerier


Gl. Holtegaards store efterårsudstilling præsenterer den første soloudstilling i mange år med den danske surrealist Rita Kernn-Larsen (1904 – 1998). Gennem 1930’erne oplevede Rita Kernn-Larsen som få andre samtidige, kvindelige kunstnere stor international anerkendelse i intellektuelle og kunstneriske miljøer. Hun har - det til trods - aldrig vundet retfærdig genklang i vores samtid.

Soloudstillingen Rita Kernn-Larsen iscenesættes af den danske samtidskunstner Kirstine Roepstorff (f. 1972) og kaster fornyet lys over Rita Kernn-Larsens univers.


Pris incl. entre er 70,-kr. Gæster 80,-kr. For de medlemmer, der også er medlemmer af Gl. Holtegaard, er prisen 20,-kr. Max. antal deltagere er 25.

Søllerød Kunstforening har aftalt med Anne i Spiseriet, at hun kl. 18 vil servere en dejlig hovedret med et glas vin efterfulgt af kaffe med et stykke kage. Dette til en favørpris af 200,-kr./pers.

Deltagelse i middagen bedes meddelt ved tilmeldingen. Betaling direkte til Spiseriet.


I tilfælde af afbud kan Jørgen Leisner, som er ansvarlig for arrangementet, kontaktes på

telefon 2639 3671, u.j.leisner@mail.tele.dk


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 4 - Thorvaldsens Museum, lørdag den 6. oktober 2018 kl. 11.00

 

”Det dekorerede hus”


Thorvaldsens Museum adskiller sig fra alle andre huse i København ved dets omfattende udsmykning både indvendigt og udvendigt.

Thorvaldsens Museum er fuld af farver, mønstre og ornamenter. Facaderne er okkerfarvede med hvide, blå og grønne striber, og på dem er der en billedfrise, der løber som en tegneserie næsten hele vejen rundt om huset. Inden døre er væggene i dybe, mættede farver, og hvert rum har sit individuelt udsmykkede loft med mytologiske motiver, smukke ornamenter og et mylder af sjove detaljer samt sit særligt udformede mosaikgulv.

En stor gruppe guldalderkunstnere stod for denne udsmykning af museumsbygningen, der blev opført i årene 1839 – 1848 under arkitekten Michael Gottlieb Bindesbølls ledelse. Omvisningen "Det dekorerede hus" foregår både uden og inden for murene, hvor vi for en gangs skyld ser bort fra de udstillede værker.

Efter omvisningen er der frokost på det charmerende Ubbes Vinhus, Ny Vestergade 1, hvor man skal gå gennem porten gennem Hebe’s gård til et gammelt lagerlokale, hvor der er buffet med diverse skinker, pølser, oste og dertil hørende vine.


Pris: 285 kr. for medlemmer, 325 kr. for gæster

Maksimale deltagerantal: 25


I tilfælde af afbud kan Peter Matzen, der er ansvarlig for arrangementet kontaktes på

telefon 2255 3256 eller mail matzensys@gmail.com


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 5 - Tirsdag den 23. oktober kl. 20.00

 

”En bladtegner i 50 år fortæller og tegner”


En god bladtegner kan med få streger sætte en sag på spidsen, så mange ord bliver overflødige.

For de fleste avislæsere er bladtegninger derfor en skattet kommentar til aktuelle begivenheder, hvad enten det drejer sig om politik, teaterstykker, retssager eller livet i almindelighed.

Aftenens foredragsholder Claus Seidel debuterede i 1966 som bladtegner og er stadig aktiv.

Også organisatorisk har Claus Seidel markeret sig. Fra 1978 i ledelsen af Foreningen Danske bladtegnere gennem tyve år frem til 2013 som formand.

I 1995 tog han initiativ til Museet for Dansk Bladtegning, der i 2000 blev indviet på Det kongelige Bibliotek af Dronning Margrethe.

I det Kongelige Biblioteks fredede hvælvinger er der i hundredvis af skuffer en stor skat af originale tegninger, der er forgængelige.

Claus Seidel har i årenes løb samlet, registreret og scannet langt over 200.000 stykker bladtegner kunst, som nu er tilgængeligt på nettet.

Det er i denne kulturskat vi skal delagtiggøres, høre anekdoter og se et bredt spektrum af hans mange tegninger gennem et halvt århundrede.

I pausen byder Søllerød Kunstforening på et glas vin.


Mødested- og tid: Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte, kl. 20.00

Max. antal deltagere: 100.

Pris for medlemmer/gæster: Kr. 50-/ Kr. 75-


I tilfælde af afbud kan K. Preben Olesen, som er den ansvarlige for arrangementet, kontaktes på telefon 4092 0427, preben@preben-olesen.dk


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Arrangement nr. 6 - lørdag den 3. og søndag den 4. november 2017, kl. 11.00-16.00

 

Marked for Kunst og Kunsthåndværk 2017

afholdes på

Havarthigaarden, Havarthivej 6, Holte


Program vil blive udsendt til medlemmerne per mail ca. 1 måned før begivenheden, men notér det allerede nu i kalenderen!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------