Arrangementer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Søllerød Kunstforenings arrangementer for medlemmerne i andet halvår 2016.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 1. – Torsdag den 25. august kl. 17.00

FRYDEFULD GYSEN – barokke spejlinger før og nu, Gl. Holtegaard

 

Alle Søllerød Kunstforenings medlemmer er inviteret til fernisering på udstillingen.

Foreningens medlemmer har ligeledes gratis adgang til udstillingen, der varer til den 30. december 2016, ligesom kataloget kan købes til halv pris.

Udstillingen FRYDEFULD GYSEN – barokke spejlinger før og nu er en fortælling om mennesket set gennem et af kunsthistoriens mest ikoniske billeduniverser, nemlig vanitasbilledet. Vanitasmotivet vidner om livets fundamentale spændinger; på den ene side nydelsen af det verdslige livs materielle goder og på den anden side bevidstheden om livets uundgåelige afslutning og altings forgængelighed.

På tværs af to epoker – barokken og samtiden – belyser udstillingen, hvordan kunstnere under bobleøkonomiske højkonjunkturer har benyttet vanitasmotivet og andre forgængeligheds -symbolikker, som en æstetisk spejling af menneskets forhold til magt, iscenesættelse og forfængelighed i kultur og samfund. Udstillingen lægger hermed op til en eksistentiel diskussion af kropslige, sociale, politiske og økonomiske forståelser af vores tid set gennem barokke vanitasfremstillinger i billedkunsten før og nu.

Malerierne afspejler den moralske diskussion, der følger forfængeligheden og rigdommen. De demonstrerer velstand med motiver som kostbare blomster, eksotiske frugter, tronende vinglas og skinnede sølvtøj. Men indflettet i denne prangende ikonografi findes også symboler som kranier, timeglas, visne blomster, nedbrændte stearinlys og sæbebobler, der forudsiger livets skrøbelighed og afslutning.

Udstillingen præsenterer værker af nulevende og ældre internationale kunstnere.

I forbindelse med udstillingen bliver der udgivet et rigt illustreret katalog, der udfolder udstillingen gennem tværfaglige artikler – Gl. Holtegaard introducerer udstillingen og derudover rummer kataloget to eksterne bidrag af henholdsvis kunsthistoriker og performancekunstner Mathias Kryger samt filosof og professor på Copenhagen Business School, Bent Meier Sørensen. Sidstnævnte perspektiverer udstillingens tematik med et essay om bobleøkonomier. Kataloget kan som ovenfor nævnt købes af Søllerød Kunstforenings medlemmer for halv pris.

Ovennævnte tekst er et uddrag af Gl. Holtegaards beskrivelse af udstillingen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 2. – Fredag den 2. september 2016 kl. 8.30 – 17.30

 

Bustur til Lolland for at se og ”Dodekalitten” & ”Lys over Lolland”

Link til billeder (Preben Olesen)

 

Program:

Kl. 08.30 Afgang (præcis) med bus fra Holte Station inkl. kaffepause ved Bogø

Kl. 10.30 Ankomst til ”Dodekalitten” ved Glenthøjvej

Kl. 12.30 Frokost på Saxkjøbings Sukkerfabrik

Kl. 13.30 Rundvisning på udstillingen ”Lys over Lolland” inkl. tid til selvfordybelse

Kl. 15.00 Kaffe

KL.15.30 Afgang mod Holte

Kl. 17.30 Ankomst Holte

 

”Dodekalitten” (græsk: Tolvstenen) vil om nogle år bestå af i alt 12 stenstøtter, hver 7-8 meter høje, hvor de øverste 2m er udhugget som hoveder, der alle vender mod centrum af en cirkel med en indvendig diameter på 30 meter. Stenstøtterne rejses uden synligt fundament, og de synger! Under en kreds af siddesten er indbygget et underjordisk lydanlæg, som lader rumlig elektroakustisk musik skabt til stedet klinge inde i cirklen.

Foreløbig er der rejst 4 stenstøtter, som blev indviet af Dronning Margrethe i begyndelsen af juni. ”Dodekalitten” skal symbolisere legender, sagn og sange om Lolerne, et folk der for længe siden kom til landet og gav navn til øen. Stenstøtterne er skab af billedhuggeren Thomas Kadziola og musikken er komponeret af Gunnar Møller Pedersen. En af initiativtagerne til ”Dodekalitten”- Claus Grue Jørgensen vil være vores guide på stedet.

”Lys over Lolland” er en professional kunst- og kulturfestival med det formål at vise dansk og international kunst med et højt kvalitetsniveau med et fuldt program dag og aften med udstillinger, koncerter og film. Gennem de sidste 15 år er der her skabt unikke oplevelser, der har vakt genklang såvel nationalt som internationalt. ”Lys over Lolland” afholdes på den nu nedlagte Saxkjøbing Sukkerfabrik, og temaet 2016 er ”SPOR”.

Søllerød Kunstforening skal koncentrere sig om en fantastisk kunstudstilling med mange gode kunstnere. Her skal vi se noget så enestående som Terra Cotta Women, et stort værk af den norske Marian Heyerdal, som har lavet en hær af kvinder sammen med kinesiske kvinder efter den berømte hær i Kina – det er første gang den bliver udstillet i Danmark og er normalt en museumsudstilling. Af gæstekunstnere fra Færøerne vil vi se Trondur Patturson, Zacharias Heinesen og Edward Fuglø. Fra Danmark er gæstekunstnerne billedhuggeren Kaspar Bonnén, fotografen Torben Eskerod, smykkekunstnerne Torben Hardenberg og Lina Christensen samt 10 kunstnere fra Lolland-Falster. Den kunstneriske leder gennem 15 år, Susanne Grue Jørgensen, vil være vores guide på udstillingen. .

Minimum 25 deltagere / maksimum 50 deltagere

Pris for medlemmer: kr. 550,- / gæster kr. 600,-

Mødetid: Kl. 8.30 præcis

Hjemkomst: ca. 17.30

Mødested: Holte Station

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 3a, lørdag den 24. september 2016 kl. 11.00

3b. lørdag den 1.oktober 2016 kl. 11.00

Et kulturtræf mellem kunst og videnskab. Foredrag og fremvisning ved Erik Friis-Hasché

Kunsten på Panum Instituttet består af dansk nutidskunst og bærer præg af en tidsmæssig og kunstnerisk helhed. I alt er der repræsenteret omkring 26 kunstnere, som for hovedpartens vedkommende er nulevende.

Særligt seværdig er de skulpturelle og maleriske udsmykninger, der er skabt til den grove indre arkitektur. Markant i form og udtryk er Bjørn Nørgårds keramikskulpturer og vægrelieffer af Egon Fischer, Niels Gerdevik og Mogens Andersen samt vægmalerier af Poul Gernes og Tonning Rasmussen.

Ved at lade værkerne i og omkring Panum gå i dialog med hinanden opstår et kulturelt spændingsfelt med historie, kunst og videnskab.

 

• Hvad har Centre Pompidou med Panum Instituttet at gøre?

• Hvad så paven på Tagensvej?

• Hvem stod bag mordet i Amorparken?

• Hvad har den lille havfrue og Steno med hinanden at gøre?

• Hvad har Den Skrællede Mand og Nøgenmodellen til fælles?

 

Spørgsmål som kulturtræffet vil søge at besvare.

Da det er et meget populært foredrag, har Søllerød Kunstforening på forhånd dubleret arrangementet.

Først til mølle princippet gælder.

Da bestyrelsen ikke på forhånd kender fordelingen af antal deltagere på de to datoer, forbeholder vi os ret til at foretage rokade, således at begge hold bliver lige store.

Deltager pr. hold: Minimum 15 deltagere / maksimum 30 deltagere

Pris for medlemmer: kr. 100,- / gæster kr. 125,-

Madpakketur: Medbring selv madpakke. Søllerød Kunstforening giver øl/vand

Mødetid: Kl. 11.00. Varighed 2½ time, 3 lektioner

Mødested: Receptionen, Nørre Allé 20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 4 – Søllerød Kunstforening inviterer til årets foredrag den 5. oktober 2016 kl. 19.30 i Søllerød Sognegård.

”Sammenlignende Billeddannelser i ubevogtede Øjeblikke”

Et foredrag om multikunstneren Storm P.

v/ Museumsinspektør ved Storm P. museet, kunsthistoriker Nikolaj Brandt

 

Storm P. kom mere end nogen anden til at blive hele Danmarks humorist i det 20. århundrede. Men ikke mange er klar over, at Storm P. også var en glimrende modernistisk maler. Det er lykkedes os at få Storm P. kenderen, Nikolaj Brandt, til at fortælle om billedkunstneren, humoristen og mennesket Storm P. Med en perlerække af billed- og teksteksempler følger vi udvalgte spor gennem tusindkunstnerens liv og karriere.

Efter ca. 45 minutter er der en pause, hvor Søllerød Kunstforening serverer snacks og vin og vand, inden foredraget fortsætter og afsluttes kl. 22.00.

Det skal nok blive spændende.

Der er fri adgang til foredraget, men på grund af begrænset antal pladser er tilmelding nødvendig.

 

Maximum: Ca.100 deltagere

Gratis adgang for alle tilmeldte

Mødested: Søllerød kirkes sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 5a: Lørdag den 8. oktober 2016 kl. 11.00 – 13.00

og nr. 5b: Lørdag den 29. oktober 2016 kl. 12.00 – 14.00

 

Omvisning på særudstillingen: ”Humsti Bumsti. Storm P. og malerierne”

Nivaagaards Malerisamling

 

Storm P. er en vigtig del af dansk kulturarv. Robert Storm Petersen var næsten umenneskeligt produktiv og i sin egen tid ualmindelig populær og efterspurgt. Han var og er mest kendt for sine ca. 60.000 tegninger og skitser i form af politiske satirer og karikaturer, mens han er mindre kendt for sine ca. 150 oliemalerier. Det er en skam, for faktisk er Storm P. også en vigtig del af dansk malerkunsts historie.

Som billedkunstner havde Storm P. meget på hjerte. Hans udsyn og nysgerrighed kombineret med hans samfundsengagement, originale motivvalg samt mangfoldige og ukonventionelle teknik gør ham til en betydningsfuld kunstner i begyndelsen af det 20. århundrede.

 

Efter omvisningen, der varer ca. 50 min., er der frokost i Nivaagaards café. Frokosten består af en platte samt et glas vin, en øl eller en vand efter eget valg.

 

Bemærk, at omvisningen starter kl. 11.00 den 8.10., men kl. 12.00 den 29.10.

Mødetidspunkt: et kvarter før omvisningen begynder.

Mødested: Nivaagaard Malerisamling

Minimum 15 deltagere – maksimum 25 deltagere

Pris inkl. entre, omvisning og frokost inkl. drikkevarer er for medlemmer kr. 275,- og for gæster kr. 300,-.

Først til mølle princippet gælder.

 

Da bestyrelsen ikke på forhånd kender fordelingen af antal deltagere på de to datoer, forbeholder vi os muligheden for at foretage rokade ved meget skæv fordeling.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 6: Lørdag den 5. og søndag den 6. november, begge dage kl. 11.00-16.00

 

Marked for Kunst og Kunsthåndværk 2016, Havarthigården

Link til program

 

31 kunstnere og kunsthåndværkere viser deres seneste værker.

Alle er velkomne, gratis adgang.

 

Det er 14. gang Søllerød Kunstforening afholder sit marked for kunst og kunsthåndværk og for første gang er der arrangeret et

VÆRKSTED FOR BØRN OG UNGE

hvor kunstneren og pædagogen METTE WILLE vil inspirere de unge til at bruge blyant og pensel. Så tag børnene med!

Udstillingen åbnes lørdag d. 5.11 kl. 11 af borgmester Jens Ive og Søllerød Kunstforening byder på en forfriskning.

Derefter kan man gå frit omkring i Havarthigårdens mange udstillingslokaler, møde kunstnerne, se de aktuelle strømninger i kunstens verden og måske erhverve sig et billede, en skulptur eller et stykke kunsthåndværk.

Alle besøgende kan deltage i et lotteri, hvor gevinsten er et gavekort på 2000,- kr. til indkøb af kunst hos den udstiller, vinderen har stemt på.

Spiseriet fra Gl. Holtegård leverer lette frokostretter, kaffe, te, kager og diverse drikkevarer til cafeen.

Grafisk Gruppe på Havarthigården, hvor nogle kunstneriske ildsjæle arbejder med denne inspirerende kunstform, holder åbent under udstillingen. Absolut et besøg værd.

Husk: der er over 100 parkeringspladser rundt om og især bag ved bygningerne med ekstra plads ned ad bakken.

Søllerød Kunstforening byder medlemmer, gæster og de udstillende kunstnere hjertelig velkommen og håber, at vi også i år får et godt marked og får fastslået denne begivenhed, som er et fast islæt i kommunens kulturelle kalender.