Klik for at komme tilbage til forsiden

ronnebaer

Kunstforeningens arrangementsprogram for første halvår 2010.


Arrangement nr. 1 - lørdag d. 27. februar kl. 15.30 til 17.00

Besøg og omvisning i Davids Samling

Højesteretssagfører C. L. David skabte en helt enestående – også i international målestok – samling af islamisk kunst fra ca. år 800 til ca. år 1700. Herudover samlede han spændende kunstværker og kunsthåndværk fra Europa, i særdeleshed fra Danmark. Begge samlinger vises i C. L. Davids ejendom på Kronprinsessegade, der er blevet gennemgående renoveret 2005 til 2009. Der er herved også skabt plads til at vise ”Det danske hus” i Damascus – et unikt eksempel på gammel arabisk byggekunst, bygget ovenpå Herodes teater fra oldtiden. Huset ligger ved ”Den lige gade”, hvor også Paulus sled sine sandaler og fik det syn, der omvendte ham til kristendommen.

Lørdag den. 27. februar mødtes 3o af vores medlemmer til en spændende rundvisning under kyndig vejledning af to unge kvindelige kunsthistorikere. Den nyrestaurerede bygning åbnede sidste år atter sine døre for offentligheden, som nu kan bese højesteretssagfører David’s (1878-1960) imponerende samling af kunst. Museet er inddelt i tre afdelinger. Den ældre europæiske samling i interiørmæssig sammenhæng med de oprindelig rum fra det 19. århundrede med møbler, sølv, fajance og nogle meget interessante ”folde-ud” møbler fra mesteren David Roentgens værksted. Den nyere danske samling rummer en lille kollektion af skulpturer, keramik og malerier af blandt andet Phillipsen, Willumsen, Fynboerne samt 11 malerier af Hammershøj. Endelig er der Europas fineste samling af islamisk kunst fra islams opståen i det 7.århundrede til omkring 1850 med rigt dekorerede brugsgenstande samt er udsøgt samling miniaturer. Den ene times rundvisning gav mange blod på tanden til at gense og fordybe sig i samlingen. Man kan glæde sig over, at der er gratis adgang...(K. Preben Olesen)


Arrangement nr. 2 - fredag d. 5. marts kl. 9.45 til ca. 13.00

Besøg ved Den Danske Frimurerorden

Det er med et stort forarbejde lykkedes at arrangere et besøg hos Frimurerordenen. Ordenen har en lang og stolt historie og tradition, som vi glæder os til at fortælle om og vise Jer. Der vil blive rundvisning fra kl. 10.00 til ca. 12.20. hvorefter der bydes på frokost (tre stykker smørrebrød) med øl / vand og efterfølgende kaffe i Frimurerordenens smukke lokaler.

Vi var en flok på 40 medlemmer der fredag den 5 marts havde den store oplevelse at aflægge besøg ved Den Danske Frimurerorden på Blegdamsvej i København. Vi blev modtaget af vores rundviser klokken 0945, og i den smukke og imponerende ankomstsal fik vi en kort gennemgang af Frimurerordnens "regler" for optagelse i logen. Derefter fik vi en gennemgang af de forskellige sale der bruges til de 11 grader der findes i logen. Der er over 300 værelser i den imposante bygning på Blegdamsvej. Vi var dog ikke i dem alle ! I mange af salene vi beså var der ledsagende orgelmusik . Meget stemningsfuldt. Efter mange orienteringer var vi på Frimurerordenens smukke museum, der er blandt de største i Europa, Mange konger har været stormestre for ordenen og der var mange interessante genstande at beundre fra den tid, og gaver fra andre landes ordener var der også i rigt mål. Efter således at have styrket det åndelige var det tid til en fin frokost i den meget smukke spisesal, med ene prismelysekroner, som kan rumme op til 1000 gæster. Den kan dog deles op i mindre sektioner. Beriget af en god dags oplevelser forlod vi Den Danske Frimurerorden klokken 1330...(Ena Berg)


Arrangement nr. 3 - lørdag d. 27. marts kl. 11.00 til 13.00

Besøg og omvisning på Panuminstituttet

På grund af den overvældende interesse for dette arrangement sidste forår, har vi valgt at gentage arrangementet, så flere kan opleve kunsten i og omkring Panum. Den store røde murstensbygning på Tagensvej er Panuminstituttet og huser ”Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet”. Indvendig rummer bygningen store udsmykninger og kunstværker af danske kunstnere (Mogens Andersen, Egon Fischer, Bjørn Nørgaard, Toning Rasmussen, m. fl.). Kom indenfor og få en spændende rundvisning af lektor dr. odont. Erik Friis-Haschè. Efter rundvisningen er der mulighed for kaffe / øl / vin for egen regning på Doctors Pub overfor.

For anden gang besøgte Søllerød Kunstforening den store røde murstenskolos på Tagensvej, ”PANUM instituttet”, der huser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Tandlæge, lektor, dr.odont. Erik Friis- Hasché havde kaldt sit arrangement ”PANUM, eksternt /internt – hvad glor vi på?”. Foredragsholderen startede med et underholdende og informativt DIAS show og løftede sløret for, hvad der skete på Danmarks største arbejdsplads (7500 personer færdes daglig i huset), og gennemgik institutionens historie, funktion og arkitektur (arcitura brutalis). I foredragets første del ”Hvad glor vi på – eksternt” viste foredragsholderen billeder af alle de skulpturer, statuer og mindesmærker, der forefindes i Panum Instituttets umiddelbare nabolag. I foredragets anden del ”Hvad glor vi på – internt” blev den store samling kunst inden for husets vægge gennemgået. En spædende sammenligning over begrebet ”ecorché” blev belyst. Begrebet dækker over hudløse modeller af menneske eller dissekerede lig, som siden renæssancen op til vore dage har givet inspiration til mange kunstneres værker lige fra Leonardo da Vincis anatomiske skitser til Brancusis skulpturer. Der blev således knyttet en forbindelse mellem det medicinsk/anatomiske studium og kunsten. Herefter begyndte den egentlige rundvisning på Panum Instituttet, og deltagerne var alle dybt imponerede over den imposante bygning og den store og righoldige samling af billeder, relieffer og skulpturer. Det var en spændende omvisning...(K. Preben Olesen)
Link til billeder...(K. Preben Olesen)


Arrangement nr. 4 - torsdag d. 8. april kl. 17.00 til 19.00

Fernisering på udstillingen med værker af maleren Allan Otte Gl. Holtegaard

Allan Otte er en af dansk kunsts helt store talenter. Han har allerede figureret på prestigefulde udstillinger som Carnegie Art Award på Kunsthal Charlottenborg(2008) og Malerhjørne – Ungt dansk maleri på Arken (2008) . Allan Otte var også repræsenteret på Gl. Holtegaards udstilling ”Et vintereventyr” (2009). Den aktuelle udstilling præsenterer omkring 20 nye værker af Allan Otte og er kunstnerens første separatudstilling i hovedstadsområdet. Efter Gl. Holtegaard rejser udstillingen videre til KUNSTEN – Aalborg Museum of Modern Art. Samtidig med udstillingen med Allan Otte viser Gl. Holtegaard to filmværker af den belgiske kunstner David Claerbout. Søllerød Kunstforening er medarrangør af udstillingen, og alle foreningens medlemmer er derfor inviteret til ferniseringen. Herudover har alle medlemmerne gratis adgang til udstillingen i hele udstillingsperioden. Udstillingskataloget kan erhverves til halv pris.


Arrangement nr. 5 - torsdag d. 15. april kl. 17.00 til 18.30

Omvisning på udstillingen af Allan Ottes værker

Gl. Holtegaards direktør Mads Damsbo viser rundt på udstillingen af Allan Ottes værker og forklarer om værkernes tilblivelse og mening. Der bydes på et glas af gårdens egen cider.

Det blev til en spændende omvisning på udstillingen: Allan Otte (Efterbilleder). Gl. Holtegaards direktør Mads Damsbo fremviste først parkens sandstensskulpturer, som tog sig godt ud i det dejlige solskin. Derefter viste M. D. rundt på udstillingen og fortalte levende om Allan Ottes spændende billeder. Allan Otte er kun 32 år og hører til den nye og meget lovende generation af danske billedkunstnere. Omvisningen sluttede med, at deltagerne kunne hilse på Allan Otte og diskutere hans kunst med ham ... (Ole Dahl Petersen)


Arrangement nr. 6 - lørdag d. 24. april kl. 15.00 til 16.30

Besøg hos årets kunstner: Markan Christensen

Rudersdal kommune har som årets kunstner 2010 valgt Markan Christensen. Selve udnævnelsen foregår d. 24. februar på rådhuset, hvor borgmester Erik Fabrin vil holde udnævnelsestalen. Markan Christensen er født i København i 1927. Han debuterede 1951 som maler på Kunstnernes Efterårsudstilling. Siden kastede han sig over grafikken for endelig i de sidste mange år at koncentrere sig om skulpturen. Som billedhugger har han arbejdet i træ, bemalet træ, beton, stål, aluminium og bronze. Markan Christensen har udstillet mange steder, og over hele landet kan man møde hans udsmykninger og skulpturer f. eks. Også i Birkerød. Søllerød Kunstforening har formået at få Markan Christensen til at vise omkring blandt kunstværkerne i sit hjem i Birkerød og fortælle om sit liv og sin kunst. Foreningen byder på et glas vin under besøget hos Markan Christensen.

Markan Christensen bød Søllerød Kunstforenings medlemmer velkommen i sit smukke hjem i Birkerød. Vi samledes om det store arbejdsbord og nød et glas vin, mens Markan fortalte om sit liv som kunstner og lærer i form- og billedkunst. Han debuterede i 1951 som maler, skiftede senere til grafikken og senere endnu til skulpturkunst. Markan er stadig meget aktiv som skulptør af både helt små og meget store værker, og han indviede os i sine arbejdsmetoder ved fremstillingen af skulpturer i træ og metaller. Eftermiddagen sluttede med en rundvisning i Markans hjem, der er spækket på vægge og også lofter med værker både af Markan selv og af de mange kunstnere, Markan har kendt gennem sit liv. Kunstforeningen erhvervede nogle af Markans værker til udlodning ved næste generalforsamling ... (Ole Dahl Petersen)
Link til billeder...(Jørgen Langebæk)


 

sideafslutning