Arrangementer

 

Søllerød Kunstforenings arrangementer for medlemmerne i første halvår 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 1. – Torsdag den 23. februar kl, 16.00 – 17.00

Omvisning på Gl. Holtegaard. Robert Rauschenberg, Lotusserien

 

På Gl. Holtegaard vises 12 store fotogravure af den berømte amerikanske kunstner Robert Rauschenberg.

Rauschenberg er kendt som en af pionererne på den amerikanske popkunstnerscene fra 50’erne og 60’erne. Han introducerede kollage-kompositioner på lærreder, og han brugte teknikker og materialer fra masseindustrien såsom grafik, plexiglas, stof, metal og billeder.

Lotusserien består af 12 store fotogravure-værker med overlappende sammenstillinger af billeder fra offentlige rum i Kina – markedet, gaden, haven, toget, baggården etc. – alle flankeret af den distinkte kinesiske lotusblomst.

Vi mødes kl. 16, hvor Ida Leisner vil fortælle om disse spændende værker.

 

Max. antal deltagere 30. Ved overtegning er der mulighed for at dublere arrangementet.

Pris for medlemmer kr. 75,-, gæster kr. 85,-. For deltagere, der er medlemmer af Gl. Holtegaard er prisen 25,- kr. for medlemmer og 35 kr. for gæster.

 

I tilfælde af afbud kort før omvisningen kan Jørgen Leisner – ansvarlig for dette arrangement – kontaktes u.j.leisner@mail.tele.dk eller 2639 3671.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 2. – Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 20.00

 

Frédéric de Conincks Dronninggaard – haven og kunsten - før og nu

 

Mødested: Søllerød kirkes sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte

Foredragsholderen K. Preben Olesen har boet som nabo til Furesøparken i 50 år, færdes dagligt i området. Han kender lidt til historien om Næsseslottet og dets beboere.

Gør I også det?

• Hvad forstås ved begrebet ”den romantiske have”

• Hvad har vi stadig tilbage af det romantiske haveanlæg?

• Hvad blev Frederick de Conincks ejendom Kaningården berømt for?

• Næsseslottet var Frederick de Conincks sommer-residens. Hvor boede han om vinteren?

• Hvem var Frederick de Coninck og hvad levede han af?

• Var Frederick de Coninck kunst mæcen?

Frédéric de Coninck købte i 1781 Dronninggaard med tilhørende jord som landsted og påbegyndte straks opførelsen af Næsseslottet.

Med vennen oberst Drevon som havearkitekt blev der samtidig i årene 1782 – 1786 skabt en seværdig have omkring Næsseslottet, hvis ry gik ud over landets grænser.

Den første romantiske have i Danmark var udsprunget af tidens overspændte hyrde-romantik og sværmeriske naturglæde - et modstykke til barokkens symmetriske havestil.

Landskabets særprægede og smukke natur ved Furesøen blev formet og forsynet med diverse tiltag under devisen: ”Gud har skabt naturen – mennesket har forskønnet den”.

Kan vi stadig fornemme noget af fortidens pragt inden for landskabs- og havekunst, kunst og arkitektur?

Foredraget er baseret på billeder og stik af lokaliteterne fra slutningen af 1700-tallet, som sammenholdes med egne nutidige fotos.

Endvidere vil Frédéric de Conincks samtid og levnedsforløb i den florisante periode blive belyst.

I pausen byder Søllerød Kunstforening på et glas vin.

 

Max. 100 deltagere. Gratis adgang, men tilmelding nødvendig.

 

Ansvarlig for arrangementet: K. Preben Olesen, telefon 40920427, olesen-grut@webspeed.dk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 3 - Mandag 20. marts 2017, kl.18.45 -20.30

Kunst i Folketinget

Mødested og -tid: På store trappe i Rigsdagsgården, Christiansborg, kl. 18.45

Der er simpelthen så meget god kunst at se på, at vi ikke kan se alt. Vi vil koncentrere os om udvalgsværelserne og nogle af gruppeværelserne i det omfang vi kan få adgang. Der er bland andre flg. Kunstnere repræsenteret: Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes, Seppo Mathinen, John Kørner, Arne Haugen Sørensen, Jens Søndergård og mange flere.

Kom i god tid

Mød op ved Folketingets besøgsindgang ved den store trappe i Rigsdagsgården, Christiansborg, ca. 15 min. før besøgets start, dvs. kl. 18.45. Her skal vi igennem et sikkerhedstjek.

Besøget / rundvisningen starter kl. 19.00, og det varetages af Folketingets Besøgstjeneste.

Besøgsregler

Folketinget er en arbejdsplads, så der skal udvises hensyn. Besøgende skal følge personalets anvisninger og må ikke gå alene rundt i Folketinget. Besøgende skal bære gæstekort synligt under hele besøget. Gæstekort udleveres ved indgangen, når vi ankommer. Der er kun adgang for personer, som på forhånd er tilmeldt.

Forbehold

Folketinget tager forbehold for, at det i helt ekstraordinære situationer kan blive nødvendigt at aflyse alle reservationer. Hvis det skulle blive aktuelt, vil vi forsøge at finde et andet besøgstidspunkt.

 

Max. antal deltagere 30.

Pris for medlemmer/gæster 25/50 kr.

 

I tilfælde af afbud kort før omvisningen kan Kaj Kristensen – ansvarlig for dette arrangement – kontaktes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 4 – Mandag 1. maj 2017 kl. 10.00

Kunst i Nordhavnen

 

Mødested og -tid: Bruun Rasmussens Kunstauktioner, Sundkrogsgade 30, kl. 9.50

Da dette arrangement var overtegnet sidste år gentager Søllerød Kunstforening succesen. Nordhavnen er et byområde i rivende udvikling. Arkitektfamilien Utzon startede med at sætte sit præg med Paustians møbel hus og naboejendomme ved den nu nedlagte kulkaj. Andre møbelhuse som Gubi er siden kommet til. Det er desuden gået slag i slag med opførelse af eksklusive beboelsesejendomme, lystbådehavn, advokatkontorer, Det nye Fisketorv, UNICEFs’ lagerbygning, stor containerhavn og terminal for krydstogtskibe. Kunsten har også holdt sit indtog i området, og formålet med dette arrangement er at aflægge 4 forskelligartede foretagender og institutioner et besøg i postområdet 2150 Nordhavn.

 

Kl. 10.00 – 11.00 Bruun Rasmussens Kunstauktioner, Sundkrogsgade 30. Programmet er tilrettelagt således, at vi får en rundvisning af en vurderingssagkyndig, der vil fortælle om det at købe og sælge på en auktion og fremhæve et par af de udstillede effekter og fortælle lidt om dem.

 

Kl. 11.00 – 12.00 Billedhuggeren Poul Isbaks atelier, Færgehavnsvej 8

Poul Isbak er født 1943 og uddannet på Det Kongelige Danske Akademis billedhuggerskole 1970-75 hvor han blandt andet studerede under Svend Wiig Hansen. Han arbejder med store former i granit, som står i kontrast til den blødhed værket konnoterer, skaber derved en unik ambivalens mellem materiale og form. Eksempel er sofagruppen foran Restaurant Jægerhuset

 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost. Sandwich i Dock House Cafe, Færgehavnsvej 35.

 

Kl. 13.00- 14.00 Docken Kulturhus.

Docken ligger direkte til Øresund med storslået udsigt mod nord og er et tidligere saltlager på 2600 kvm. Siden 2006 er Docken blevet et kulturelt fixpunkt, hvor der afholdes udstillinger, konferencer, koncerter, teaterforestillinger og forskellige festarrangementer. I bygningen findes Danmarks største loftsmaleri, idet 12 kunstnere fik til opgave at dekorere hver sin del, som vil bliver forklaret at kulturdirektør C. Lehrskov eller kunstneren Bent Mohr.

 

Kl. 14.00 – 15.00 Faurschou Foundation, Pakhus 53, Klubiensvej 11

Galleriets program for 2017 er endnu ikke fastlagt. Hvis der er en udstilling, vil en af medarbejderne byde os velkommen og give os en introduktion. Faurschou Foundation er en privatejet kunst institution, der repræsenterer samtidskunst på højeste internationalt plan (Picasso, Jorn, Kirkeby, Kvium, Lemmerz og den kinesiske kunstner Weiwei). I 2006 etablerede ægteparret Faurschou et kunstgalleri i Beijing, og i 2012 åbnede de et udstillingssted i Pakhus 53. Glipper dette besøg kan jeg anbefale alle i bil på et for de fleste ukendt terræn at besøge: Faurschou Foundations nabo - møbelhuset GUBI, Fisketorvet eller Paustians møbelhus samt nabohuse tegnet af arkitekt familien Utzon.

 

Minimum 20 deltagere / maksimum 25 deltagere

Pris for medlemmer kr. 200,- / Gæster kr. 250,- (inkl. omvisninger og frokost med øl/vand)

 

Kørsels vejledning ved kørsel i egen bil: Kort med indtegnet rute bliver udleveret ved mødestedet. GPS er en fordel. Gode parkeringsforhold ved alle lokaliteter. Medlemmer, der ikke ankommer i egen bil kan sikkert køre med andre medlemmer.

 

I tilfælde af afbud kort før omvisningen kan K. Preben Olesen – ansvarlig for dette arrangement – kontaktes olesen-grut@webspeed.dk eller 4092 0427.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 5 - Lørdag den 20. maj 2017 kl. 08.00-18.00

 

Heldagstur til Skåne

 

Mødested og -tid: Busholdepladsen foran Holte Station, kl. 08.00.

 

Program:

Kl. 8.00, Afgang fra Holte Station med bus til Torup Slot i Skåne.

Kl. 9.30 – 10.00, Kaffe og brød på Torup Slot.

Kl. 10.00 – 11.00, Rundvisning på Torup slot

Kl. 11.30 – 12.15, Besøg i Hällested Kirke, som er nabokirke til Dalby Kirke, og lige så gammel og lige så velforsynet med kalkmalerier.

Kl. 12.30 – 14.00, Frokost i centrum af Lund

Kl. 14.00 – 15.00, Besøg i Domkirken, -i Kunsthallen, - i det lokale Museum eller i den gamle bydel (nogle butikker er åbne). Man kan vælge hvad man helst vil.

Kl. 15.30 – 16.30, Malmø Kunstmuseum. Vi skal besøge en stor retrospektiv Carl Kylberg udstilling med rundvisning.

Kl. 16.30 – 18.00, Et lille glas vin og derefter hjemtur til Holte.

Torup Slot

En rigtig borg fra 1500 tallet – altså før svenskerne. Den ligger 15 km øst for Malmø i smukke omgivelser. Corfitz Ulfeld – den skurk – har boet her, og siden da en masse fornemme svenskere – upstairs. Og nu kan man også komme på besøg downstairs - i køkkenregionerne.

Carl Kylberg

Og hvem er han så lige?

Jo, han er såmænd - En av förgrundsgestalterna inom den svenska 1900- tals konst

Det må være deres: Giersing, Weye, Rude måske deres Willumsen, - Vi får se, eller I kan gå på nettet og få det præciseret.

Nogle af Jer kender ham sikkert allerede. Han sælges dyrt på auktionerne i Sverige, når han bliver udbudt.

 

Min/max deltagere 25/ 50

Pris for medlemmer/gæster 550/600 kr.

Husk Pas - eller evt. anden legitimation med foto.

 

I tilfælde af afbud kort før omvisningen kan Kaj Kristensen – ansvarlig for dette arrangement – kontaktes.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 6 - Torsdag den 16. feb 2017 kl. 10.30-13.30/14:00

 

Omvisning på Mothsgården: ”Rudersdal på lærredet. Birkerød og Søllerød set gennem malerøjne” samt ”Tøj til højtid og fest”

 

Søllerød rummer mange perler, men nogle af de store perler befinder sig i det unikke centrum, hvor gadekæret ligger omgivet af kroen, kirken og det kulturhistoriske museum ved navn Mothsgården. Efter mere end et års restaureringsarbejde står Mothsgårdens hovedbygning nu endelig færdig. Rudersdal Museer slår dørene op til de smukke lokaler, og viser en udstilling af kunst, der skildrer landskabet i det, som i dag er Rudersdal Kommune, fra 1700-tallet og ind i 1900-tallet. Malerierne fra den gamle Søllerød Kommunes område er hovedsagelig fra guldalderen, de fleste er fra 1800-tallet og malet i den velkendte på en gang romantiske og virkelighedstro stil. Anderledes forholder det sig med kunst fra den gamle Birkerød Kommune, som for det meste er fra første halvdel af 1900 tallet, og præget af den tids mere moderne tilgang til maleriet. Vi viser også et udvalg af vores unikke samling af akvareller af Jean-Francois de Jonquieres, som har en meget stor historisk værdi. Omvisningen fokuserer på malerierne, men vores omviser vil også give en kort introduktion til udstillingen i den resterende del af Mothsgården, som står i selskabelighedens tegn. Denne udstilling viser et udpluk af de seneste godt 100 års dragter fra bl.a. dåb, konfirmation, bryllup og andre festlige lejligheder.

Vi slutter af på Søllerød Sognegård, hvor vi spiser en let frokost ved 12.30 tiden.

 

Vi mødes ved Mothsgården, Søllerødvej 25, 2840 Holte, hvor omvisningen starter præcis kl. 10.30.

Max antal deltagere: 20

Pris for medlemmer: 200 kr., der inkluderer omvisning, entre, samt en let frokost, øl/vin/vand, kaffe og lidt sødt.

 

Arrangementet forbeholdes denne gang medlemmer af foreningen med førsteret for vores helt nye medlemmer.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 7 - Torsdag den 25. marts 2017 kl. 10.30-13.30/14:00

 

VI GENTAGER SUCCES'EN!

Omvisning på Mothsgården: ”Rudersdal på lærredet. Birkerød og Søllerød set gennem malerøjne” samt ”Tøj til højtid og fest”

 

Søllerød rummer mange perler, men nogle af de store perler befinder sig i det unikke centrum, hvor gadekæret ligger omgivet af kroen, kirken og det kulturhistoriske museum ved navn Mothsgården. Efter mere end et års restaureringsarbejde står Mothsgårdens hovedbygning nu endelig færdig. Rudersdal Museer slår dørene op til de smukke lokaler, og viser en udstilling af kunst, der skildrer landskabet i det, som i dag er Rudersdal Kommune, fra 1700-tallet og ind i 1900-tallet. Malerierne fra den gamle Søllerød Kommunes område er hovedsagelig fra guldalderen, de fleste er fra 1800-tallet og malet i den velkendte på en gang romantiske og virkelighedstro stil. Anderledes forholder det sig med kunst fra den gamle Birkerød Kommune, som for det meste er fra første halvdel af 1900 tallet, og præget af den tids mere moderne tilgang til maleriet. Vi viser også et udvalg af vores unikke samling af akvareller af Jean-Francois de Jonquieres, som har en meget stor historisk værdi. Omvisningen fokuserer på malerierne, men vores omviser vil også give en kort introduktion til udstillingen i den resterende del af Mothsgården, som står i selskabelighedens tegn. Denne udstilling viser et udpluk af de seneste godt 100 års dragter fra bl.a. dåb, konfirmation, bryllup og andre festlige lejligheder.

Vi slutter af på Søllerød Sognegård, hvor vi spiser en let frokost ved 12.30 tiden.

 

Vi mødes ved Mothsgården, Søllerødvej 25, 2840 Holte, hvor omvisningen starter præcis kl. 10.30.

Max antal deltagere: 20

Pris for medlemmer: 210 kr., der inkluderer omvisning, entre, samt en let frokost, øl/vin/vand, kaffe og lidt sødt. Indbetales på vores arrangements konto i Danske Bank: Reg. 9570, Konto nr. 12078641.

 

Tilmelding til kajkristensen5@hotmail.com senest den 22. marts.

 

I tilfælde af afbud kort før omvisningen kan Ulla Bruun de Neergaard – ansvarlig for dette arrangement – kontaktes på mobil 2148 4294.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangement nr. 8 – torsdag den 20. april kl. 16.00 – 17.00

 

Omvisning på Sophienholm: ”Glasur”: kemi – masse – myte”

 

Udstillingen omhandler samspillet mellem glas og ler, og fortæller om tendenser i udviklingen efter 1980 og frem til i dag. Den viser værker af glaskunstnere og keramikere, der arbejder frit i forhold til de traditionelle barrierer mellem fag og discipliner i kunsthåndværket: Pernille Braun (glas), Christina Schou Christensen (keramik), Gitte Jungersen (keramik), Maria Koshenkova (glas), Karen Lise Krabbe (glas), Pernille Pontoppidan Pedersen (keramik), Bente Skjøttgaard (keramik), Terese Waenerlund (glas) og Ida Wieth (glas). Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Hempels Glasmuseum, Odsherred.

 

Udpluk af Carl Otto Detlefhsens anmeldelse, hvor han gav udstillingen 5 stjerner:

”Lad det være skrevet med det samme. GLASUR er en veltilrettelagt og stram indføring i hvad der rører sig blandt de kunstnere hvis arbejdsmateriale er glas eller keramik. Udstillingen omfatter 10, i øvrigt alle kvindelige, kunstnere, som alle har det til fælles, at de afprøver grænser og nye territorier og materialesammensætninger. Resultaterne er både mangfoldige, smukke og sære (på den gode måde).------ Udstillingen, som er et resultat af et samspil med Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sj., er både lærerig og en øjenåbner i forhold til hvordan den kunstneriske proces og materialefordybelse kan føre overraskende steder hen.”

 

Mødested: Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Lyngby

Tidspunkt: Torsdag den 20. april, 2017

Kl. 15-16: De, der har lyst, drikker en kop kaffe sammen i Sophienholms Cafeteria - udenfor om muligt! (egen betaling)

Kl. 16-17.00: Omvisning

Max antal deltagere: 25

Pris: 100 kr, som inkluderer entre samt omvisning. Indbetales på vores arrangementskonto i Danske Bank: Reg. 9570, Konto nr. 12078641

Tilmelding til kajkristensen5@hotmail.com senest den 11. april 2017

I tilfælde af afbud kort før omvisningen bedes man kontakte Ulla Bruun de Neergaard – ansvarlig for dette arrangement – på 2148 4294.