Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\topbjaelke.gif

 

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: rhododendron

Gamle arrangementer osv. kan ses ved at trykke på knappen 'Arkiv'.
                                                                                                                

Generalforsamling fandt sted på tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 19.30 på Havarthigaarden

Links til dokumenterne:

Indkaldelsen

Formandsberetning

Regnskab 2014

Budget 2015

Referatet

 

Kontingent for 2015 til Søllerød Kunstforening bedes indbetalt senest d. 30.januar til foreningens bankkonto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 2540053629.

 

Vi gør opmærksom på, at Nets Betalingsservice på kontingentopkrævningerne fejlagtig har påført ”Kontingent for 2014” i.s.f. ”Kontingent for 2015” og desuden fejlagtigt har benyttet vores medlemsliste for 2013 i.s.f. 2014. Dette har medført:

 

·         at nyindmeldte medlemmer i 2014 ikke har modtaget kontingentopkrævning endnu, men snarest vil modtage denne.

·         at medlemmer, som udmeldte sig i 2014, har modtaget en opkrævning trods udmeldingen. Vi beder om, at de ser bort fra denne, og vi beklager ulejligheden. 

Husk endelig at påføre (på meddelelse til modtager) navn på hvem der indbetaler, evt. medlemsnummer, samt nøjagtig specifikation over indbetalingsbeløbet, hvis der samtidig betales for arrangementer.

Kontingent for 2015 er uændret for enkeltmedlem kr. 250,- og for parmedlemmer kr. 400,-.

 

Vi opfordrer kraftigt til, at alle melder kontingentindbetalingen til betalingsservice, da det letter administrationen af indbetalingerne væsentligt for os.

 

Med venlig kunsthilsen og godt nytår,

Bestyrelsen