Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: Klik for at komme tilbage til forsiden

 

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: C:\Users\student401\assets\images\autogen\clearpixel.gif

Beskrivelse: ronnebaer

Det glæder bestyrelsen til at præsentere Kunstforeningens arrangementsprogram for første halvår 2015.

Bestyrelsen håber og glæder sig til at møde alle medlemmerne ved forårets arrangementer.

Pladserne til arrangementerne tildeles efter først til mølle princippet.

I tilfælde af overtegning oprettes en afbudsliste.

Betaling for et arrangement kan ikke senere refunderes, med mindre der er medlemmer på afbudsliste, der kan overtage pladsen.

Tilmelding kan foretages med eller uden dette bilag, pr. mail eller pr. brev.

 

E-mail sendes til : kajkristensen5@hotmail.com

Brev sendes til Kaj Kristensen, Rudegårds allé 35, 2840 Holte, gerne med dette bilag.

Husk at anføre navn, telefonnummer og evt. medlemsnummer samt dit bankkontonummer (hvis vi evt. skal returnere et beløb).

Det samlede beløb for at deltage i arrangementerne skal indbetales til Søllerød Kunstforening, Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonr. 2540053629 .

Husk også her at skrive på overførslen ( meddelelse til modtager ) hvem der indbetaler ( navn og evt. medlemsnummer)

 

Vedr. dublering af arrangementer.

På grund af stor interesse gentages arrangementerne 2 og 4 på nye tidspunkter således:

Arr. Nr. 2, Hans Henrik Lerfeldt, Gl Holtegaard: 

       Onsdag d. 4. marts kl. 16.00

Arr. Nr. 4, Lyngby Kirke og DamhusetUdsmykningen af kirken og Britta Kjærulff´s værksted:       

       Fredag d. 24. april kl. 14.00

De, som allerede er på venteliste, er selvfølgelig med som ønsket, hvis det nye tidspunkt er ok.

Det bedes I bekræfte pr. mail til Kaj Kristensen  kajkristensen5@hotmail.com

Hvis tidspunktet ikke passer, vil vi forsøge en bytteservice, således at de, som er på ventelisten, kan bytte med deltagere, som gerne vil og kan deltage på det nye tidspunkt.

Hvis allerede tilmeldte medlemmer hellere vil deltage på de nye datoer, bedes de meddele dette pr. mail til Kaj Kristensen.

 

 

Arrangement nr. 1. – tirsdag d. 3. februar kl. 19.30

 

Generalforsamling

 

Særskilt indkaldelse til generalforsamlingen var sendt til alle medlemmer

 

Arrangement nr. 2. – torsdag d. 26. februar kl. 16.00

 

”Heavy – Hans Henrik Lerfeldt” på Gl. Holtegaard

 

For 25 år siden - den 27. juli 1978 – døde den danske kunstner Hans Henrik Lerfeldt i en alder af kun 43 år. Med inspiration fra sin mæcen og ven Wilhelm Freddie fandt han for alvor vej ind i sit eget kunstneriske univers og udviklede sin personlige og tit provokerende stil, der i samtiden såvel som i kunsthistorien har stået alene.

 

Hans stil var både barok og surrealistisk. Motiverne fremstillende poserende kvinder og gigantiske insekter synes oplagte at folde ud på Gl. Holtegaard, hvor den smukke barokvilla og den skønne barokhave på elegant vis vil matche Lerfeldts univers.

 

Det er Gl. Holtegaards ambition at rykke Hans Henrik Lerfeldt ud af glemslen, at vise hele bredden af hans arbejder og at placere ham i den sammenhæng, han fortjener.

Vi bliver vist rundt på udstillingen af Ida Leisner og får serveret et glas cider eller vin.

 

Minimum 10 deltagere / maksimum 25 deltagere

Pris inkl. entre for medlemmer kr. 25,- / gæster kr. 40,-

Mødested: I museumsbutikken på Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, 2840 Holte

 

 

Arrangement nr. 3. – lørdag d. 14. marts kl. 11.00 til ca. 14.45

 

”Edvard Weie – Poesiens natur” i Kunstforeningen Gl. Strand”

 

og ”Kongernes Lapidarium” i Christian 4.s Bryghus

 

Forårets store udstilling i Kunstforeningen Gl. Strand bliver med Edvard Weie (1879 – 1943), som er en af de store fornyere af det moderne danske maleri.

Med afsæt i samtidige franske strømninger og kunstnere som Matisse og Cézanne introducerede han i første halvdel af det 20. århundrede et radikalt og nyt udtryk for maleriet, der var karakteriseret af et fokus på mediets grundelementer – form og farve.

Han så maleriet og farven i poesiens lys og insisterede på en kunst båret af en poetisk livsanskuelse, som kunsten var omdrejningspunkt for.

 

I 100 – året for Edvard Weies første separatudstilling i 1915 viser Kunstforeningen Gl. Strand i foråret 2015 hans værk i en stort opsat retrospektiv udstilling med værker som sjældent eller aldrig tidligere har været vist i offentlig sammenhæng tilrettelagt af kunsthistoriker, dr. phil. Lennart Gottlieb, der har forsket i Weies kunst i mere end 30 år.

 

Søllerød Kunstforenings medlemmer får en grundig omvisning på udstillingen, og derefter ca. kl. 12.15 begiver vi os det korte stykke vej langs kanalen til Kanalcafeen, Frederiksholm Kanal 18, hvor vi fra kl. 12.30 til 13.30 indtager vores frokost bestående af nogle dejlige stykker smørrebrød samt øl / vin /vand.

 

Kl. 13.45 mødes vi på den anden side af kanalen i Christian 4.s Bryghus, Frederiksholms Kanal 29, hvor vi vil blive vist rundt af en kyndig omviser i ”Kongernes lapidarium”, der er samling af de originale stenskulpturer fra mange forskellige slotte og haver.

 

Specielt er Frederik 5. i fokus. Han var konge i fredstid, hvor der var ro og økonomi til at støtte kunsten. Man kan se Johannes Wiedewelts skulpturer fra Brede Allé i Fredensborg slotshave, og man kan se alle de originale 70 skulpturer i livagtig størrelse af nordmænd og færinger, som Frederik 5. fik opstillet i Fredensborg slotshave, så han kunne bevæge sig rundt blandt sine fjerne nordlige undersåtter i sin egen baghave.

 

Alene synet af Christian 4.s gamle bryghus indvendig er imponerende, og de mange gamle statuer gør oplevelsen endnu mere intens.

 

Minimum 10 deltagere / maksimum 25 deltagere

Pris inkl. entreer, omvisninger og frokost for medlemmer kr. 240,- / gæster kr. 340,-

Mødested: Ved indgangen til Kunstforeningen Gl. Strand, Gl. Strand 48, 1202 Kbh. K

 

 

Arrangement nr. 4. – fredag d. 17. april kl. 14.00 til ca. 16.00

 

Besøg i Lyngby kirke og i Britta Kjærulfs værksted

 

Lyngby kirke stammer fra middelalderen. Den første stenkirke opførtes i 1100-tallet i romansk stil. I anden halvdel af 1400-tallet blev kirken ombygget og udvidet i gotisk stil til sin nuværende skikkelse.

Samtidig kom kalkmalerierne til. Men det, der nu har vakt opmærksomhed om Lyngby kirke, er den udsmykning, som Christian Lemmerz stod for i 2012.

Sognepræst Jørgen Demant vil fortælle om og vise os rundt i den renoverede kirke.

 

Bagefter besøger vi Britta Kjærulffs værksted i længen ved Damhuset lige ved siden af kirken.

Britta Kjærulff er en lokal, kendt grafiker og billedkunstner. Så sent som i 3013 blev hun kåret til ”Årets kunstner i Rudersdal”.

Hun har udstillet på over 20 censurerede udstillinger, både her og i udlandet. Hun har desuden siden 1978 været leder af Mantziusgårdens grafiske værksted.

Siden 1984 har Britta Kjærulff haft værksted i Lyngby.

 

Vi vil blive budt på et glas vin eller vand, og Britta Kjærulf vil vise rundt og fortælle om sin kunst.

 

Minimum 10 deltagere / maksimum 25 deltagere

Pris for medlemmer kr. 30.00 / gæster kr. 50,-

Mødested: Ved indgangen til Lyngby kirke

 

 

Arrangement nr. 5 – søndag d. 31. maj kl. 8.30 til ca. kl. 17.45

 

Busudflugt til skåne

 

Program:

 

Kl. 8.30 busafgang fra Holte station.

 

Kl. 10.00 – 11.45 Vi besøger Malmø Kunstmuseum, Malmøhus.

Her er der omvisning i en del af den store samling af kunst fra 1600-tallet til vore dage.

Museet har, udover svenske kunstværker, også værker af mange skandinaviske kunstnere herunder også danske kunstnere.

Besøget afsluttes med en kop kaffe og et stykke kage.

 

Kl. 12.30 – 14.30 Besøg ved Bosjø kloster/slot.

Bosjø kloster/slot er smukt beliggende mellem to store søer og har en historie, der går tilbage til 1100-tallet.

Her spiser vi først frokost og får derefter omvisning på slottet.

Der bliver måske tid til en kort spadseretur i den smukke park.

 

Kl. 15.15 – 16.30 Besøg ved Oved kloster/slot.

Oved kloster/slot der i dag er et barokslot fra slutningen af 1700-tallet.

I 250 år har det været i slægten Ramels besiddelse. Eva og Otto Ramel vil vise os stueetagen, hvor ikke meget er ændret siden 1766. Der er normalt ikke adgang til slottet.

Efter omvisningen nyder vi et glas vin inden hjemturen.

 

Kl. 17.45 Holte station.

 

Minimum 30 deltagere / maksimum 50 deltagere

Pris for medlemmer kr. 525.- / gæster kr. 675.-

Mødested: Holte Station, østsiden

 

 

 

Ekstraarrangement for Søllerød kunstforenings medlemmer:

 

Søllerød Kunstforening har indledt et samarbejde med Nivaagaards Malerisamling, og alle foreningens medlemmer inviteres derfor til at deltage i ferniseringenNivaagaard lørdag d. 31. januar kl. 16, hvor udstillingen ”Intet at skjule” åbnes af museumsdirektør Michael Bjørn Nellemann.

Udstillingen er Nivaagaards hidtil største satsning, hvor Johannes Hages samling på mere end 200 værker vises i sin helhed. Der er temaer som: Udsigter, Blikke, Tro, Folkeliv, Dyd & Drift, Dyr og Myter, og mange af værkerne har ikke været vist offentligt før.

 

 

Ekstraarrangement: Torsdag d. 19. februar kl. 17.00 til ca. kl. 19.00

 

Omvisning på udstillingen ”Intet at skjule” på Nivaagaard Malerisamling

Søllerød kunstforening får en grundig omvisning og introduktion til Johannes Hages samling af museumsinspektør Michael Bjørn Nellemann.

Efter omvisningen går vi til Nivaagaards restaurant, hvor vi får dagens lækre varme ret serveret inkl. et glas vin / øl eller vand.

I restaurationen er der i øvrigt en interessant udstilling af grafikeren Palle Nielsens grafik.

 

Minimum 10 deltagere / maksimum 25 deltagere

Pris for medlemmer inkl. entre, omvisning og varm ret + vin kr. 200,- / gæster kr. 260,-

Mødested: Forhallen på Nivaagaard malerisamling, Gammel Strandvej 2, 2900 Nivå

 

Ekstraarrangement: Tirsdag den 17. marts kl. 19.30 – 21.30

 

Foredragsholder:    K. Preben Olesen

Foredragets titel:    Hans Henrik Lerfeldt -  Billeder og erindringer

På Gammel Holtegaard vises der indtil den 12. april en stor retrospektiv udstilling om maleren Hans Henrik Lerfeldts værker og hans samling af kuriositeter, bøger, plakater samt en tankevækkende filmoptagelse.                                                         

Søllerød Kunstforenings næstformand var i mere end tyve år Hans Henriks tandlæge og med i den kreds af venner, der satte ham på aktier for at holde hans økonomi gående.

Til gengæld gav Lerfeldt sit venskab, noget grafik, nogle malerier og venligeprovokationer af borgerskabet”.                                                                                                                                       Foredraget vil omfatte fotos fra egen billedsamling samt anekdoter fra et langt venskab og give et facetteret billede af Hans Henrik Lerfeldts liv og kunstneriske virke.

 

Gratis adgang for alle.

Mødested: Søllerød Kirkes Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte

 

 

 

Beskrivelse: sideafslutning