Klik for at komme tilbage til forsiden
hybenbaerSend en e-mail med navn/e, adresse, e-mail og telefonnummer
til Hanne Dahl-Petersen: hldp@sollerod-kunst.dk

Eller alternativt med post til: Bueager 23, 2950 Vedbæk

Kontingent indbetales til samme tid på foreningens konto i Danske Bank:
reg. nr. 1551 konto nr. 2540053629 ... Husk at angive indbetalers navn

Personligt medlemskab: 250 kr.
Parmedlemskab: 400 kr.

(Derefter bliver kontingentet opkrævet via PBS i begyndelsen af året)